IT & Programming

Modern dünyada həyatımızı informasiya ve texnologiyalarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Bizim kursumuz sayəsində Mobile programming, Javascript, NodeJs, React, QA, Project management, ve Scrum master kimi sahələrde biliklərinizi genişləndirə biləcəksiz.