Pisixologiya

Psixologiya kursları insan davranışını, ağıl və emosional prosesləri, şəxsiyyət aspektlərini və münasibətlərini araşdıran bir araşdırmadır. Bu kurslar adətən magistr səviyyələrində təklif olunur və psixologiya üzrə bir dərəcə üçün tələb olunan hərtərəfli kursları əhatə edir.

Psixologiya kursları əsasən əsas psixologiya, sosial psixologiya, inkişaf psixologiyası, koqnitiv psixologiya, neyropsixologiya, cinsi psixologiya və psixiatriya kimi mövzuları əhatə edir. Bu dərslər tələbələrə insan davranışını, duyğularını və ideyalarını anlamağa və təhlil etməyə kömək edir.

Kurslar əsasən elmi metodlardan istifadə etməklə araşdırma, məlumat toplama və təhlil etmək bacarıqlarını təsvir etmək üçün istifadə olunur. Psixologiya kursları həmçinin tələbələrə insan davranışının müxtəlif amillərinin təsirini anlamağa kömək edən statistik metodlar və məlumat təhlili üsulları haqqında məlumat verir.

Psixologiya kursları bir çox sahədə tətbiq oluna bilər. Məsələn, psixiatriya təhsili, insan resursları, marketinq, təhsil və səhiyyə kimi müxtəlif sahələrdə karyera imkanları aça bilər.

Kurslar Nigar Əliyeva tərəfindən keçirilir. Kurs 1 gün keçirilir və kurs sonunda sertifikat verilir.

Qiymət 100 AZN